Ginstsäckmal
Coleophora genistae Stainton, 1847

Ginstsäckmal Coleophora genistae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Coleophora genistae Stainton, 1847. Ginstsäckmal förekommer sällsynt i Sk och Ha. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en bladsäck på ginst.

Mediafiler på webben
Läs mer