Dårgräsfjäril
Lopinga achine (Scopoli, 1763)

Dårgräsfjäril Lopinga achine T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Lopinga.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Lopinga achine (Scopoli, 1763). Dårgräsfjäril förekommer sällsynt i Ög och Go, arten är fridlyst i Sverige. Vingbredd 42-50 mm. Larven lever på gräs, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer