Aspskottvecklare
Gypsonoma sociana (Haworth, 1811)

Aspskottvecklare Gypsonoma sociana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gypsonoma sociana (Haworth, 1811). Aspskottvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i april maj i knopparna på asp och hängena på sälg, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer