Grönt jordfly
Actebia praecox (Linnaeus, 1758)

Grönt jordfly Actebia praecox T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Actebia praecox (Linnaeus, 1758). Grönt jordfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 38-45 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer