Ljungblomvecklare
Eupoecilia angustana (Hübner, 1799)

Ljungblomvecklare Eupoecilia angustana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupoecilia angustana (Hübner, 1799). Ljungblomvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever i en spinnväv juli och september oktober i blommorna på ljung, gullris, timjan, rölleka m. fl. , förpuppning i spinnväven.

Mediafiler på webben
Läs mer