Trolldruvemätare
Baptria tibiale (Esper, 1804)

Trolldruvemätare Baptria tibiale T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Baptria.)
Baptria tibiale (Esper, 1804), hane. Trolldruvemätare förekommer sällsynt från Vr till Ån. Vingbredd 23-28 mm. Larven lever på trolldruva, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer