Siljeplattmal
Agonopterix selini (Heinemann, 1870)

Siljeplattmal Agonopterix selini T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agonopterix selini (Heinemann, 1870). Siljeplattmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 15-18 mm. Larven lever i sammanspunna bladrör av krusfrö.

Mediafiler på webben
Läs mer