Jättesvampmal
Scardia boletella (Fabricius, 1794)

Jättesvampmal Scardia boletella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Scardia.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
(prep 10100)Scardia boletella (Fabricius, 1794). Jättesvampmal.

Beskrivning

Vingbredd 34-50 mm. Huvudhår beigebruna. Antenner ca hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med beige teckning. Bakvingar gråbruna. Den största malarten i Sverige.

Biologi

Habitat

Finns i gammal naturskog med björk.

Associationer

Värdväxter: Fomes fomentarius, Piptoporus betulinus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever främst på fnöskticka men borrar sig ofta in i veden.

Utbredning

Påträffas sällsynt från Skåne till Västerbotten men saknas på Öland och Gotland. I övriga Norden finns den i södra Norge och södra Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer