Blåbärslövmätare
Scopula ternata Schrank, 1802

Blåbärslövmätare Scopula ternata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scopula ternata Schrank, 1802. Blåbärslövmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 23-27 mm. Larven lever på blåbär, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer