Anonym silvermal
Eteobalea anonymella (Riedl, 1965)

Anonym silvermal Eteobalea anonymella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eteobalea anonymella (Riedl, 1965). Anonym silvermal förekommer sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 9-13 mm. Larven är okänd.

Mediafiler på webben
Läs mer