Ramslöksmal
Acrolepiopsis betulella (Curtis, 1838)

Utbredning i Sverige T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Kunskapsbrist (DD) 
Acrolepiopsis betulella (Curtis, 1838). Ramslökmal förekommer sällsynt på Go. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever på ramslök, spinner samman blommor och frukter, förpuppning i en löst spunnen kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer