Kattostmätare
Larentia clavaria (Haworth, 1809)

Kattostmätare Larentia clavaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Larentia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Larentia clavaria (Haworth, 1809), hona. Kattostmätare förekommer sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 33-38 mm. Larven lever på malva, stockrosor och hägg, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer