Ekorrspinnare
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)

Ekorrspinnare Stauropus fagi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Stauropus.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758), hane, larv. Ekorrspinnare förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 47-67 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer