Dubbelbandad gräsminerarmal
Elachista bifasciella Treitschke, 1833

Dubbelbandad gräsminerarmal Elachista bifasciella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista bifasciella Treitschke, 1833. Dubbelbandad gräsminerarmal förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 7-9 mm. Larven minerar i tuvtåtel och lentåtel.

Mediafiler på webben
Läs mer