Tvåsporrad malmätare
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)

Tvåsporrad malmätare Gymnoscelis rufifasciata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Gymnoscelis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809). Tvåsporrad malmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever på blommor, knoppar och frukter av en mängd örter, förpuppning i ett tunt spinn på marken. Synonym Geometra pumilata Hübner, 1813

Mediafiler på webben
Läs mer