Tvärstreckat glansfly
Deltote bankiana (Fabricius, 1775)

Tvärstreckat glansfly Deltote bankiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Deltote bankiana (Fabricius, 1775). Tvärstreckat glansfly förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 21-23 mm. Larven lever på gräs och starr, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Tortrix olivana Denis & Schiffermüller, 1775

Mediafiler på webben
Läs mer