Ekfotsläpare
Nycteola revayana (Scopoli, 1772)

Ekfotsläpare Nycteola revayana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nycteola revayana (Scopoli, 1772), hane, hona. Ekfotsläpare förekommer allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 21-27 mm. Larven lever på ek, förpuppning i en kokong oftast under ett blad.

Mediafiler på webben
Läs mer