Tåtelängsfly
Apamea furva (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tåtelängsfly Apamea furva T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apamea furva (Denis & Schiffermüller, 1775). Tåtelängsfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 36-40 mm. Larven lever på gräsrötter, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer