Smultronhöstvecklare
Acleris aspersana (Hübner, 1818)

Smultronhöstvecklare Acleris aspersana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acleris aspersana (Hübner, 1818). Smultronhöstvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever i maj till juli i hopspunna blad av diverse lägre rosväxter som smultron, kråkklöver, älgört, nejlikrot m. fl. , förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer