Ringad eklavmätare
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)

Ringad eklavmätare Hypomecis punctinalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763). Ringad eklavmätare förekommer sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 40-49 mm. Larven lever på bl. a. ek, sälg, björk och klematis, förpuppning i ett tunnt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer