Barrskogsförnamal
Hypatopa binotella (Thunberg, 1794)

Barrskogsförnamal Hypatopa binotella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hypatopa binotella (Thunberg, 1794). Barrskogsförnamal förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 19-21 mm. Larven lever av multna kottar.

Mediafiler på webben
Läs mer