Lundalmsdvärgmal
Stigmella lemniscella (Zeller, 1839)

Lundalmsdvärgmal Stigmella lemniscella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Stigmella lemniscella (Zeller, 1839). Lundalmsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-5,5 mm. Huvudhår och krage svarta, ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, knappt halva framvingelängden. Framvingarna har en guldbrun glans innanför tvärbandet, utanför är de mörkbruna med purpurglans. Tvärbandet silvervitt. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på ängsmarker där det växer alm.

Associationer

Näringsväxt: Ulmus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juni början av juli samt en andra generation i augusti. Larven är gul och gör en lång gångmina med exkrementer som fyller hela gången. Kokongen är brun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Gästrikland. I övriga norden finns den i Danmark, sällsynt i södra Norge och södra Finland. Mina av Lundalmsdvärgmal Stigmella lemniscella i almblad.

Mediafiler på webben
Läs mer