Sexfläckig bastardsvärmare
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)

Allmän bastardsvärmare Zygaena filipendulae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758). Allmän bastardsvärmare förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 28-35 mm. Larven lever på bl. a. kärringtand, klöver, fibbla och groblad, förpuppning i en gulaktig kokong.

Mediafiler på webben
Läs mer