Rosa jungfrufly
Eucarta virgo Treitschke, 1835

Rosa jungfrufly Eucarta virgo T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Eucarta.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eucarta virgo (Treitschke, 1835). Rosa jungfrufly är en migrerande art som har tagits från Sk till Up. Närmast utbredd i Polen och huvudsakligen österut. Vingbredd 25-33 mm. Larven lever på bl. a. renfana, maskros, sälg m. fl.

Mediafiler på webben
Läs mer