Fettistelfrövecklare
Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846)

Fettistelfrövecklare Eucosma obumbratana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846). Fettistelfrövecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever i augusti september i blomkorgarna av fettistel, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer