Brunörtsdvärgmal
Trifurcula headleyella (Stainton, 1854)

Brunörtsdvärgmal Trifurcula headleyella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Trifurcula headleyella (Stainton, 1854). Brunörtsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4-6 mm. Huvudhår och krage mörkt rostbruna, ögonlock vita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna grovfjälliga, svarta med två stora, motstående, silverglänsande fläckar. Hos honan är den inre delen av framvingen blyglänsande. Bakvingar grå, hos hanen med en sammetsliknande fläck av doftfjäll på undersidan.

Biologi

Habitat

Finns på betade hagmarker där det växer brunört.

Associationer

Näringsväxt: Prunella.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är ljusgul och gör en lång gångmina som via bladskaften kan gå från ett blad till ett annat. Exkrementerna placeras i en mittlinje. Kokongen är mörkbrun.

Utbredning

Förekommer sällsynt i Skåne, Västergötland, Södermanland samt på Öland och Gotland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge. Mina av Brunörtsdvärgmal Trifurcula headleyella i Brunörtsblad.

Mediafiler på webben
Läs mer