Blärefältmätare
Perizoma affinitata (Stephens, 1831)

Blärefältmätare Perizoma affinitata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Perizoma affinitata (Stephens, 1831). Blärefältmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 22-27 mm. Larven lever på rödblära och gökblomster, förpuppning i ett löst spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer