Insektsmal
Haplotinea insectella (Fabricius, 1794)

Insektsmal Haplotinea insectella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Haplotinea insectella (Fabricius, 1794). Insektsmal.

Beskrivning

Vingbredd 12-19 mm. Huvudhår rostbruna. Antenner ca tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingarna gråbeige med små mörkbruna fläckar. Bakvingar gråbruna. Går knappast att med säkerhet åtskilja från H. ditella utan genitalundersökning.

Biologi

Habitat

Finns oftast inomhus i uthus och ladugårdar.

Associationer

Värdväxter: Spannmål, matvaror, ruttet virke och tickor anges i litteraturen. Den har även åsamkat skador på insektsamlingar.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven är vitaktig med mörkt huvud och lever av diverse.

Utbredning

Påträffas allmänt i hela landet. I övriga norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer