Mindre flugsnappare
Ficedula parva (Bechstein, 1794)

Mindre flugsnappare Michael Sveikutis

Texter: Tove von Euler, Thord Fransson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Den mindre flugsnapparen har invandrat till Sverige under de senaste 100 åren och den första häckningen konstaterades 1944. Idag uppskattas det svenska beståndet till omkring 1100 häckande par (2012).

Biologi

Längd 11,5 cm.
Ovansidan är gråbrun och undersidan beigevit. Arttypisk är den bruna stjärten med vita sidor närmst kroppen, påminnande om stenskvättans stjärtteckning. Vuxna hanar har grått huvud och en tydlig orange strupfläck. Yngre hanar saknar orange strupfläck. Både hanar och honor har en tydlig vit ögonring.

Habitat

Häckar i äldre ogallrad skog i södra och mellersta Sverige samt längs kusten norrut till Västerbotten, mer tillfälligt i andra landskap.

Migrering

Flyttar i september-oktober till södra Asien och återvänder i mitten av maj.

Födoval

Födan utgörs av insekter.

Beteende

Den mindre flugsnapparen är aktiv och rörlig och slår ofta upp med stjärten och exponerar de vita fälten. Under häckningstid lever den undanskymd, men varnar ihärdigt om den blir störd.

Fortplantning

Det skålformade boet byggs av mossa och strån och placeras i en trädhålighet eller en grenklyka. Honan lägger 5-7 ägg, som hon ruvar i ca 13 dagar. Ungarna matas av föräldrarna och lämnar boet efter ungefär två veckor. 

Utbredning

Utbredningsområdet sträcker sig från Östeuropa i ett bälte genom Asien till Stilla havet.


Mediafiler på webben
Läs mer