Bräkenängsmott
Udea decrepitalis (Herrich-Schäffer, 1848)

Bräkenängsmott Udea decrepitalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Udea decrepitalis (Herrich-Schäffer, 1848). Bräkenängsmott förekommer tämligen sällsynt från Nä till To. Vingbredd 23-27 mm. Larven lever i augusti i ett löst spinn på bräken, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer