Tsarbjörnspinnare
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)

Rysk björnspinnare Pericallia matronula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pericallia.)
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758). Rysk björnspinnare togs första gången i Sverige på Go i Hamra 2003. Vingbredd 80-86 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer