Gråfläcksikelvecklare
Ancylis uncella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Gråfläcksikelvecklare Ancylis uncella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ancylis uncella (Denis & Schiffermüller, 1775). Gråfläcksikelvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 15-20 mm. Larven lever i augusti till oktober i sammanspunna blad på ljung och björk, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer