Höstvårmal
Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Höstvårmal Diurnea lipsiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermüller, 1775). Höstvårmal.

Beskrivning

Vingbredd 21-26 mm. Huvud och mellankropp brungrått. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingar brungrå. Bakvingar grå. Honan har förkrympta vingar.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer.

Associationer

Näringsväxter: Diverse örter, buskar och träd.

Beteende

Fjärilen flyger främst på dagen.

Livscykel

Flyger i april-maj. Larven är grön med brunt huvud. Den lever mellan sammanspunna blad, är polyfag och förpuppas i jorden.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Hälsingland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland. Synonym Tinea phryganella Hübner, 1796.

Mediafiler på webben
Läs mer