Rödgul strättemal
Epermenia falciformis (Haworth, 1828)

Rödgul strättemal Epermenia falciformis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Epermenia falciformis (Haworth, 1828). Rödgul strättemal förekommer sällsynt i Up, Gä, Nb och på Go. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i maj juni i hopvecklade blad av strätta, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer