Spetspunktgräsminerarmal
Elachista apicipunctella Stainton, 1849

Spetspunktgräsminerarmal Elachista apicipunctella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista apicipunctella Stainton, 1849. Spetspunktgräsminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-11 mm. Larven minerar i ett flertal olika gräsarter.

Mediafiler på webben
Läs mer