Nordisk buskmätare
Macaria loricaria (Eversmann, 1837)

Nordisk buskmätare Macaria loricaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Macaria loricaria (Eversmann, 1837), hane, hona. Nordisk buskmätare förekommer sällsynt från Go till To. Vingbredd 25-29 mm. Larven lever på sälg och björk, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer