Röllekstjälkvecklare
Epiblema graphana (Treitschke, 1835)

Röllekstjälkvecklare Epiblema graphana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epiblema graphana (Treitschke, 1835). Röllekstjälkvecklare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever från augusti till maj i roten och skotten av rölleka, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer