Motfläckmossmal
Bryotropha umbrosella (Zeller, 1839)

Motfläckmossmal Bryotropha umbrosella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bryotropha umbrosella (Zeller, 1839). Motfläckmossmal förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 9-11 mm. Larven lever i vävrör på mossa. Synonymer Gelechia mundella Douglas, 1850, Bryotropha oppositella sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer