Bokflikmätare
Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)

Bokflikmätare Ennomos quercinaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767), hane, hona, undersida, larv. Bokflikmätare förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 35-47 mm. Larven lever på bok, ek, björk, och sälg, förpuppning i ett tunt spinn mellan blad.

Mediafiler på webben
Läs mer