Hedblomsterkronmal
Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833)

Hedblomsterkronmal Bucculatrix gnaphaliella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Ej bedömd (NE) 
Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833). Hedblomsterkronmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår brunaktiga, ögonlock vita. Antenner bruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna smutsvita, med gulaktig teckning. Bakvingar grå. Skiljer sig från de liknande Bucculatrix artemisiella och B. ratisbonensis som saknar gula teckningar på vingarna. Från B. absinthii och B. laciniatella skiljer den sig på huvudhåren.

Biologi

Habitat

Finns på sandmarker där det växer hedblomster.

Associationer

Näringsväxt: Helichrysum.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer i juni och augusti. Larven är gul med grönt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet.

Utbredning

Förekommer sällsynt i Skåne. Är även uppgiven från Småland 1917 men detta fynd är tveksamt. I övriga Norden finns den på en lokal i Danmark, saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer