Spensligt ängsmott
Paratalanta pandalis (Hübner, 1825)

Spensligt ängsmott Paratalanta pandalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Paratalanta pandalis (Hübner, 1825). Spensligt ängsmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Pi. Vingbredd 22-28 mm. Larven lever i augusti september i en bladsäck på gullris, gamander, kungsmynta, bosyska, timjan, mynta och nässlor, förpuppning i säcken.

Mediafiler på webben
Läs mer