Videlansettmal
Lyonetia pulverulentella Zeller, 1839

Videvridvingemal Lyonetia pulverulentella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lyonetia pulverulentella Zeller, 1839. Videvridvingemal förekommer tämligen sällsynt från Hr till Lu samt Up. Vingbredd 12-14 mm. Larven gör fläckminor i blad av vide, förpuppning i en vit kokong. Synonym Lyonetia frigidariella Herrich-Schäffer, 1855.

Mediafiler på webben
Läs mer