Näckrosmott
Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)

Näckrosmott Elophila nymphaeata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Elophila.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep MC 2689)Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758). Näckrosmott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 22-33 mm. Larven lever från september till maj i en bladsäck på diverse vattenväxter som näckrosor, igelknopp, nate m. fl. , förpuppning i en kokong under vattenytan.

Mediafiler på webben
Läs mer