Mjölfly
Eublemma minutata (Fabricius, 1794)

Mjölfly Eublemma minutata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Eublemma minutata (Fabricius, 1794). Mjölfly förekommer sällsynt från Sk till Ög. Vingbredd 15-18 mm. Larven lever på hedblomster, förpuppning i en vitaktig kokong på marken. Synonym Pyralis noctualis Hübner, 1796, Noctua paula Hübner, 1809

Mediafiler på webben
Läs mer