Obeliskjordfly
Euxoa obelisca (Denis & Schiffermüller, 1775)

Obeliskjordfly Euxoa obelisca T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Euxoa obelisca (Denis & Schiffermüller, 1775). Obeliskjordfly förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 29-38 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer