Allmän ängsmätare
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)

Allmän ängsmätare Ematurga atomaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Ematurga.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758). Allmän ängsmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 22-27 mm. Larven lever på ljung, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer