Streckhedspinnare
Spiris striata (Linnaeus, 1758)

Streckad hedspinnare Spiris striata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Spiris.)
Spiris striata (Linnaeus, 1758). Streckad hedspinnare förekommer sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 25-28 mm. Larven lever på bl. a. lavar och torra löv, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer