Ljusryggad småstävmal
Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833)

Ljusryggad småstävmal Scrobipalpa artemisiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833). Ljusryggad småstävmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i vävrör på timjan och malört.

Mediafiler på webben
Läs mer