Brunlinjerat mätarfly
Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Brunlinjerat mätarfly Colobochyla salicalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Colobochyla.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Colobochyla salicalis (Linnaeus, 1761). Brunlinjerat mätarfly förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 23-29 mm. Larven lever på asp och sälg, förpuppning i ett spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer