Ekflikvinge
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)

Ekflikvinge Ptilodon capucina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758). Ekflikvinge förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 35-45 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i marken. Synonym Phalaena camelina Linnaeus, 1758

Mediafiler på webben
Läs mer